top of page

Privacyverklaring

Het Grote Lobbyen respecteert de privacy van zijn bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het Grote Lobbyen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In deze privacyverklaring staat omschreven welke gegevens Het Grote Lobbyen verzamelt en hoe ik die gebruik.

Contactgegevens

Het online platform Het Grote Lobbyen is een activiteit van Erik van Venetië.

 

Het Grote Lobbyen

p/a Erik van Venetië Managementadvies

Adres: Kornoelje 63, 3831 WK Leusden

Meer informatie: www.erikvanvenetie.nl  

Telefoon: 06-37295412  

E-mail

 

Het Grote Lobbyen verzamelt gegevens van

  • Personen die zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief

Het Grote Lobbyen en de betrokken dataverwerkers hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikken de beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Doel

Het Grote Lobbyen verzamelt persoonsgegevens van bezoekers voor de volgende doeleinden:

  • Om de nieuwsbrief toe sturen aan de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld.

 

E-mail nieuwsbrief

Bij inschrijving worden de volgende gegevens bewaard:

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

 

Onder elke e-mail nieuwsbrief staat een afmeldlink

 

Bezoekers website www.hetgrotelobbyen.com

Voor het verzamelen van websitestatistieken maakt Het Grote Lobbyen gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies, aan de hand waarvan het websitegebruik van de bezoeker wordt bijgehouden. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Het Grote Lobbyen verstrekt. Het Grote Lobbyen krijgt zo inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand daarvan de website en de service aan bezoekers verbeteren. Google kan de verzamelde informatie aan derden geven indien zij daartoe wettelijk verplicht is of als derden informatie namens Google verwerken. Google mag de informatie niet gebruiken voor andere Google-diensten dan Google Analytics.

 

U kunt een Google Browser Extensie installeren om te voorkomen dat u bij onze en andere websites met Google Analytics wordt gevolgd.

 

Bewaartermijn

Het Grote Lobbyen bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Contactgegevens van nieuwsbriefabonnees van Het Grote Lobbyen worden bewaard tot het moment dat de persoon zich afmeldt.

 

Recht op inzage en wijziging van uw gegevens

Uitschrijven of wijzigingen in uw gegevens voor de digitale nieuwsbrief via de afmeldlink onderaan de betreffende e-mail. Of u kunt een mail sturen.

 

Klacht indienen

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Grote Lobbyen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Het Grote Lobbyen per email. Ik streef ernaar binnen enkele dagen een reactie te sturen.

 

Aanpassen Privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De datum bovenaan de pagina geeft aan wanneer de laatste aanpassing is doorgevoerd.

bottom of page