top of page

Wat doe ik niet? Ik lobby niet namens jou in de Haagse of Brusselse wandelgangen. Wat ik wél doe is jou adviseren over alles wat je nodig hebt om zelf effectief en met plezier te lobbyen.

Jij bent: bestuurder of directielid

Meer slagkracht in je lobby

Resultaat: Samen maken we een up-to-date lobbystrategie. We beperken het aantal lobby-issues tot de top-drie van prioriteiten van je organisatie, we brengen je relatienetwerk opnieuw in kaart en we zoeken bondgenootschappen met nieuwe stakeholders. Kortom: een opfrisbeurt die jouw lobbyacties meer slagkracht geven. 

 

Achtergrond: Lobbyen werkt alleen als je lobbyt over weinig issues. Oude relatie-netwerken verschuiven dagelijks. Er zijn nieuwe stakeholders die in onbekende netwerken de politiek beïnvloeden, gebruikmakend van nieuwe methoden. Daarom is het verstandig om je lobbystrategie steeds up-to-date te houden.

Actieplan: hoe om te gaan met actiegroepen

Resultaat: Een serie concrete acties waarmee je de impact van actiegroepen (‘grassroots’) vroegtijdig herkent en snel reageert door te ‘lokken’ of ‘af te weren’. 

 

Achtergrond: Burgeractiegroepen zijn in opkomst en laten zich graag helpen door de gevestigde orde. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en Erik van Venetië. Ze opereren snel en vaak succesvol, want ze laten de emotie van de ‘gewone mensen’ horen, al of niet met behulp van sociale media. Ga je samenwerken of hou je ze op afstand?

Jij bent: manager in een grote organisatie

Herinrichting van je interne lobbyorganisatie

Resultaat: Een stappenplan met een interne werkwijze waarmee je issues vroegtijdig onderkent en stuurt om de bedrijfsvoering en de reputatie een positieve impuls te geven of schade daaraan te voorkomen. Jij en je collega’s weten nu hoe jullie doeltreffend en zonder bureaucratische stroperigheid kunnen lobbyen om succes te behalen. 

 

Achtergrond: Ook al heeft iedereen de beste bedoelingen, je collega’s vormen vaak de grootste hobbel om buiten de deur effectief te lobbyen. Het stappenplan komt tot stand in nauw overleg met alle interne betrokkenen, inclusief de top van je organisatie, zodat iedereen zijn deskundigheid in kan brengen en iedereen met één mond praat. Want lobbyen doe je vooral samen. 

Jij bent: projectleider

Een lobbyplan over jouw issues

Resultaat: Een compact lobbyplan met acties om de lobby over jouw onderwerp of project gestructureerd uit te voeren. Met als elementen: de lobbyboodschap, het stakeholderoverzicht, de sleutelfiguren, de partners, de timing, je interne organisatie. Kortom: wie lobbyt bij wie wanneer waarover?

 

Achtergrond: Effectief lobbyen begint met een plan. Wat is je lobbyboodschap, bij wie lobby je en wanneer? Hoe leg je de link tussen stille lobby en lobbyen met lawaai in de media? Het plan is flexibel, want een lobby loopt altijd anders dan je had gedacht.

Adviezen 

bottom of page