top of page

Het Grote Lobbyen

Het Grote Lobbyen biedt jou: 
 

  • een platform voor kennisuitwisseling

  • informatie over nieuwe lobby-ontwikkelingen

  • een vindplaats voor strategisch lobbyadvies

En, niet onbelangrijk:

  • een vijver vol praktische lobbytips en concrete voorbeelden.

Het Grote Lobbyen is het vervolg op Het Grote Lobbyboek dat we in 2006 schreven. Zo informatief en toegankelijk als het boek is ook de website. In onze ogen kan iedereen lobbyen … en iedereen doet het ook, jong en oud, vaak zonder het zelf in de gaten te hebben. Het is een alledaagse bezigheid. Er is niets geheimzinnigs aan. 

Met goed lobbyen krijg je het voor elkaar. Letterlijk: je krijgt het èn: het is voor elkaar. Beiden worden er beter van.

bottom of page