top of page

Ik help jou met alles wat je nodig hebt om zelf effectief en met plezier te lobbyen. Ik geef cursussen, workshops en masterclasses. Daarin inspireer ik jou en je collega's met toepasbare tips en de nieuwste inzichten uit eigen onderzoek.  

Jij bent public affairs manager in een grote organisatie

Masterclass de Nieuwe Public Affairs Professional

 

Resultaat: Inzicht in hoe jij de nieuwste trends in het public affairs vak kunt toepassen in jouw dagelijkse werk. Ideeën over het kiezen van prioriteiten in je functie als PA-professional. Maak je gebruik van de juiste competenties? Aan het einde van de masterclass heb je de hoofdlijnen van jouw persoonlijke jaarplan.

 

Achtergrond: Het public affairs vak maakt een proces van taakdifferentiatie door. PA-professionals krijgen er steeds meer taken bij. Extern in contacten met stakeholders. En intern met collega's die óók lobbyen.

 

De masterclass duurt een dag in Den Haag. Veel aandacht voor jouw situatie. Met e-coaching na afloop.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.   

Jij bent: Strateeg, projectleider of lobbyist bij een gemeente.

Cursus strategisch positioneren en lobby

 

Resultaat: Na de cursus ben je in staat een omgeving te ontwikkelen die de doelen van jouw gemeente dichterbij brengt, coalities te vormen met andere partijen, een variëteit aan lobbytechnieken toe te passen en het samenspel met je bestuurder vorm te geven. Lees meer.

Onderdelen: Samenwerking met stakeholders in de stad, lobbyen-nieuwe-stijl en de decentralisaties. Met de laatste theoretische inzichten, gesprekken met Kamerleden en topambtenaren en veel aandacht voor de eigen werksituatie. Een stevige cursus van vijf dagen mèt huiswerk. Ja, dat kost tijd, maar dan heb je er ook wat aan in je eigen werk. 

Aanmelden: bij erikvanvenetie@live.nl. Het volledige programma staat in de brochure.

Jij bent: lobbyist met collega's die ook lobbyen

Lobbycursus voor jou en je collega's

Resultaat: De in company lobbycursus. Deze cursus geeft je meer inzicht in de effectiviteit van de eigen lobbyactiviteiten, de do’s en don’ts, het samenwerken met andere partijen en de interne organisatie van de lobby. Jullie oefenen met het voeren van lobbygesprekken en met het opstellen van lobbyboodschappen. 

Achtergrond: Wil je je collega’s meer bewust maken van lobby? Wat is lobbyen en wat kun je ermee bereiken? In groepen van 15 tot 30 deelnemers besteden we aandacht aan de kern van het nieuwe lobbyen. Met Lees meer interactief hoorcolleges, oefeningen, rollenspellen en intervisie over eigen issues. Elke cursus is maatwerk en zet jouw lobby-issues centraal. 

Jij bent: docent

Een lobbyles in de vorm van een workshop

Resultaat: Na een korte interactieve inleiding over lobbyen gaan jouw leerlingen zelf oefenen met lobbyen. We kiezen eerst een lobby-onderwerp: bijvoorbeeld klas wil een schoolfeest organiseren, maar directie, docenten en ouders denken daar anders over. Vervolgens gaat de klas in groepjes uiteen, die elk een standpunt innemen en met behulp van zojuist aangeleerde lobbytips en -tricks een meerderheid voor hun standpunt proberen mee te krijgen.

 

Achtergrond: Lobbyen is niet iets Haags of Brussels: iedereen doet het en het gebeurt overal. Ook in jouw eigen omgeving, ook op school. Handig dus om daar de fijne kneepjes van te leren. De workshop is een interactief samenwerkingsproject in de klas, waarin argumenteren, goed luisteren, improviseren en geven-en-nemen centraal staan. 

Cursussen

bottom of page