Vorige week verscheen 'Public affairs in maatschappelijk perspectief'. Geschreven door Arco Timmermans, Robbert Coops, Sybrig van Keep, Rob de Lange en Erik van Venetië. In een serie blogs lichten we enkele elementen uit het boek toe. Deze keer: alles draait om issues.

 

Bestel het boek

 

Issues zijn de knikkers in het spel. In public affairs draait alles om issues. Het zijn onderwerpen op de maatschappelijke of politieke agenda, waarover belangenbehartiging plaatsvindt of die aan belangen worden gekoppeld. In het boek besteden we er ruim aandacht aan. 

 

Issues kun je zelf máken

 

Issues hoeven niet alleen over overheidsbeleid te gaan. Ze kunnen ook de koers en activiteiten raken van commerciële bedrijven, maatschappelijke organisaties en groepen burgers. Het issuemanagement is een kerntaak van public affairs.

 

Veel professionals in de public affairs zullen het herkennen: onderwerpen komen op de agenda, verdwijnen, keren na een tijdje terug en vragen dan nog meer aandacht dan ervoor. Issues kunnen op een organisatie afkomen en gepaard gaan met een gevoel van crisis, een urgentie waar de organisatie snel iets mee moet doen. Maar issues kunnen ook geleidelijk ontstaan en geleidelijk worden beïnvloed. Of ze kunnen worden gemáákt.

 

Reden van bestaan

 

Issues en public affairs zijn nauw met elkaar verweven. Public affairs richt zich immers op de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke omgeving van de organisatie en issues ontstaan en ontwikkelen zich daarin. Issues zijn zaken of kwesties waarmee de organisatie zich of inlaat om nieuwe kansen te scheppen, schade te voorkomen of zelfs om voort te kunnen bestaan.

 

Voor non-gouvernementele organisaties zijn issues een van de belangrijkste redenen voor hun bestaan. Voor bedrijven leveren issues vaak bedreigingen of kansen op voor andere doelen die zij stellen en de activiteiten die ze daarbij ontwikkelen. Issues kunnen direct draaien om de inzet van belangenbehartiging, maar ze kunnen ook die inzet beïnvloeden en de verhoudingen in het spel en de posities van deelnemers wijzigen.

 

Issuemanagement op de thuisbasis

 

Met de grote rol van issues in de dagelijkse praktijk is ook issuemanagement een steeds belangrijker onderdeel van het besturen van organisaties geworden. Issuemanagement begint bij de organisatie als thuisbasis. Het is als het ware de interne agendavorming. Effectief issuemanagement begint daarom bij het selectieproces in de eigen organisatie wanneer issues eenmaal in de monitoring als kansen of bedreigingen naar voren zijn gekomen.

 

Een organisatie kan zich aangevallen voelen door een issue en dit willen tegenspreken of dempen, maar een organisatie kan een issue ook naar zich toe trekken, claimen of in dialoog met andere stakeholders een issue oppakken en actief werken aan een oplossing voor het issue.

 

Organisaties of groepen die issues maken, kunnen zich beperken tot het aankaarten van het probleem, maar zij kunnen daarbij ook een oplossing voorstellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Uitgelichte berichten

Uit de blog van Willem Vriesendorp: 'Erik van Venetië concludes that policymakers must primarily make room for advocates who have the public inter...

Maatschappelijk lobbyen is de trend

June 26, 2020

1/10
Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief
Please reload

Zoeken op tags
Please reload

Volg ons