top of page

De lobbywoorden die je in 2016 moet kennen

In 2015 zijn er weer veel nieuwe lobbywoorden bij gekomen. Dit zijn de woorden die je ook in 2016 moet kennen.

Afkoelperiode. Periode waarin oud-politici niet in de sector mogen werken waarvoor ze in hun politieke leven verantwoordelijk waren. Al langer bekend in Brussel. De PvdA-Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug stellen een afkoelperiode voor als bijdrage aan transparantie en integriteit in de lobby. Zie ook: Lobbyparagraaf.

Wil je nooit een blog van Het Grote Lobbyen missen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en like de Facebook-pagina.

Bitterballen Betty. Bijnaam voor een lobbyiste die vaak te vinden is op recepties. De vrouwelijke collega van Sherry Sjors.

Challengers. Uitdagers die het in de lobby opnemen tegen de gevestigde orde. Zie ook: Incumbents.

Common fact finding. Het in samenwerking verzamelen van feiten en cijfers door bedrijven en ngo’s of grassroots.

Contra-lobby. Lobby als reactie op de lobby van een opponent. Het aantal contra-lobby’s kan toenemen als gevolg van verplichte registratie van lobbyisten.

Disrupten. Vernederlandsing van ‘to disrupt’: ontwrichten. Gebruikt voor nieuwe bedrijven die een markt fundamenteel veranderen. Voorbeelden zijn Airbnb, Uber, Netflix.

Gimby. Afkorting van: green in my backyard. Variant op nimby: not in my backyard. Een gimby’s is een burgeractiegroep die meer groen in de buurt wil. Zie ook: Nivea.

Incumbents. De gevestigde orde van bedrijven en overheden die zich laat uitdagen door nieuwe bedrijven of burgeractivisten. Zie ook: Challengers.

Infographic. Lobbyboodschap in beelden of pictogrammen en weinig tekst. Vervangt het aloude position paper.

Lobbyparagraaf. Onderdeel van een beleids- of wetsvoorstel waarin het ministerie laat zien wie er hebben gelobbyd en hoe die belangen zijn afgewogen. De PvdA-Kamerleden Lea Bouwmeester en Astrid Oosenbrug stellen voor de lobbyparagraaf verplicht te stellen als bijdrage aan transparantie en integriteit in de lobby. Zie ook: Afkoelperiode.

Maatschappelijke opgave Een lobby-issue of een verzameling van issues bij overheden. Voorbeelden van maatschappelijke opgaven zijn: meer kansarme jongeren aan het werk en het verduurzamen van woningen.

Nivea. Afkorting van: niet in mijn voor- en achtertuin. Nederlandse variant op nimby: not in my backyard. Een nivea of een nimby is een burgeractiegroep die zich verzet tegen de aanleg van een weg, een spoorlijn of iets anders vlak bij hun huis.

Nu-tje. Bericht op de nieuwssite nu.nl. Kamerleden ‘scoren een nu-tje’ als ze met hun naam in een bericht op nu.nl komen.

Penta helix. De samenwerking tussen gemeentebesturen, universiteiten, bedrijven, non-profit-organisaties en enthousiaste burgers om samen innovatieve oplossingen te bedenken. Zie ook: Quadro helix.

Partnering. Samenwerking tussen de gevestigde orde en de uitdagers: tussen bedrijven, overheden, belangenorganisaties of grassroots.

Pre-lobby. Samenwerking tussen stakeholders om een oplossing te vinden en te realiseren buiten de politiek om. Lobbyen bij de overheid is dan het laatste redmiddel, nodig als je er zelf niet uitkomt of als de overheid regels moet wijzigen om jouw oplossing mogelijk te maken.

Quadro helix. Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en burgers, eindgebruikers, grassroots of ngo’s om innovatie te bereiken en de kloof tussen de gevestigde orde en de eindgebruikers te overbruggen. Uitbreiding van triple helix: de samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Zie ook: Penta helix.

Publieke aangelegenheden. Letterlijke vertaling van public affairs.

Red team. Groep collega’s die lobbystrategie bedenkt door in de huid van de tegenstander te kruipen. De term komt uit de oorlogsstrategie. Het werkwoord is: redteamen. ‘Het wordt hoog tijd om te gaan redteamen’. Het blue team kijkt naar binnen, naar de eigen organisatie.

Reputatierenovatie. Verhullende term voor lobbyen en public affairs.

Schaduwlobbyist. Lobbyist die niet in het lobbyistenregister van de Tweede Kamer staat en geen lid is van de beroepsvereniging BVPA. Noemt zichzelf ook geen ‘lobbyist’. Vaak een ex-politicus. Ook wel: ondergrondse lobbyist.

Stakeholder receptiveness. Het vermogen van een bedrijf om zich open te stellen voor de belangen van ngo’s en burgeractivisten (grassroots) en daarmee samen te werken.

Twitterlobby. Grassroots-lobby op Twitter. Een voorbeeld is #pgbalarm, de actie van gedupeerden tegen de Sociale Verzekeringsbank over de betaling van hun persoonsgebonden budgetten.

Wil je nooit een blog van Het Grote Lobbyen missen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en like de Facebook-pagina.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page