top of page

Zo selecteer je je lobby-issues en bestrijd je de Waan van de Dag

Je hebt een massa lobby-issues onder handen. Als lobbyist van een grote organisatie hou jij elke dag al die ballen in de lucht. Mijn complimenten. Hulde! Maar zijn die issues voor jouw organisatie ook de belangrijkste issues? Dwingt de Waan van de Dag jou te lobbyen voor mineure onderwerpen die je afleiden van waar het wèrkelijk om gaat? Dan wordt het tijd de issues te selecteren waar jij de komende tijd de meeste tijd en energie in gaat steken.

Daarvoor heb ik een stappenplan ontwikkeld.

Wil je nooit een blog van Het Grote Lobbyen missen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en like de Facebook-pagina.

Het helpt je orde in de issue-chaos te scheppen. Je komt sneller tot een lijstje van top-issues die elk een eigen aanpak krijgen. Je vernieuwt de samenwerking met je stakeholders. En het geeft je weer het gevoel dat je zelf aan het stuur zit.

Stap 1 Het begin is het makkelijkst. Samen met een paar collega’s maak je een longlist. Elk groot bedrijf, organisatie of gemeente heeft al gauw tien tot twintig issues die op de lobbyagenda staan of moeten staan. Maar dan?

Stap 2 Verdeel de issues van de longlist over vijf categorieën. Elke categorie kent zijn eigen aanpak.

Innovatieve issues, waarmee jouw organisatie voorop wil lopen in het bieden van oplossingen voor je klanten, je leden of de burgers. Je lobbyt voor geld of voor andere regelgeving om een experiment of een pilot mogelijk te maken.

Kenmerken van de lobbyaanpak: ‘aanbiedend’ lobbyen, offensief.

Langetermijn-issues, waarmee je majeure veranderingen voor je organisatie of voor je sector wilt realiseren. Hiermee wil je de partijprogramma’s en het volgende regeerakkoord beïnvloeden. Kenmerken van de lobbyaanpak: agenderend lobbyen, offensief. Vaak werk je samen met de brancheorganisatie of met externe partners aan een cross-sectorale oplossing.

Pre-lobby issues, die je samen met stakeholders gaat definiëren. Zodra je het issue hebt afgebakend vraag je je af: valt hier wat te lobbyen? Zo ja, dan formuleer je je lobbydoel en verhuist je issue naar een van de andere categorieën. Zo nee, dan los je het met je partners op.

Lobby-aanpak: verkennen en definiëren. Je betrekt van meet van af bekende en nieuwe stakeholders, de usual suspects en de strange bed fellows.

Urgente issues, waarvoor je direct in actie moet komen. Vaak gaat het om bedreigende issues waar anderen jou mee overvallen.

Lobbyaanpak: reactief lobbyen, defensief. Snel maak je je lobbyboodschap, waarmee je de beslisser beïnvloedt.

Bewaakissues, die nu geen actie vergen maar misschien over een paar maanden of een jaar wel. Lobbyaanpak: monitoren volstaat. Hou in de gaten wat de stakeholders doen en vinden. Pas als het urgent wordt, kom je in actie.

Het resultaat is: vijf lijstjes van issues. Dat ziet er meteen al een stuk overzichtelijker uit. De verdeling doet recht aan de moderne lobbypraktijk met een gedifferentieerde lobby-aanpak.

Stap 3 Bespreek de lijstjes met je belangrijkste stakeholders. Lobbyen zij al voor die issues? Is je brancheorganisatie ermee aan de slag? Verken of je een coalitie kunt sluiten. Of lift mee met de lobby-activiteiten van de brancheorganisatie en verhuis die issues naar de categorie bewaakissues. Het resultaat is vijf shortlists.

Stap 4 Ga met die vijf shortlists naar je baas: de directie, je CEO, je bestuur of je college van B en W. Zet de coalitiemogelijkheden die je hebt verkend erbij. En vraag: wat zijn volgens jou de prioriteiten per categorie? Help je baas te prioriteren met een lijstje selectiecriteria in de hand. Ik vind de volgende criteria de belangrijkste: • Biedt kans op het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk • Heeft tastbaar effect voor de klant of de burger • Creëert samenwerking met jouw bekende stakeholders (de usual suspects) of – beter nog – met nieuwe stakeholders (de strange bedfellows) • Versterkt het gewenste imago van jouw organisatie

Andere criteria die een rol kunnen spelen zijn: • Sluit aan bij de passie van jouw baas • Past in het persoonlijke profiel van jouw baas • Biedt kans op geld in de vorm van fondsen of subsidies • Bijt niet met ander issue

Ideaal is dat je één issue per categorie overhoudt. Behalve in de categorie bewaakissues, die hoef je niet te prioriteren.

Stap 5 Neem de lijst weer mee naar je belangrijkste partners of andere stakeholders. Maak samen de definitieve lijst van top-issues. En zet je lobby-coalities op poten. Spreek af dat je over drie maanden de issueprioriteiten aanpast aan de actualiteit.

Wil je nooit een blog van Het Grote Lobbyen missen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en like de Facebook-pagina.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page