top of page

Referenties

'Erik van Venetië geeft adviezen die ik praktisch kan inzetten. Daardoor kom ik als bestuurder veel sterker naar voren. Ik kan heel goed merken dat Erik ècht in de politieke arena heeft gewerkt. Hij geeft support en soms onorthodoxe adviezen. Op Erik kun je bouwen.' 


Victor Kloos, wethouder Economische Zaken, Strategie en Communicatie. Gemeente Alkmaar

‘Met een goede lobby wordt vaak meer bereikt dan via de officiële kanalen. Dat geldt ook voor het bedrijfsleven. Wie niet goed weet hoe hij zo’n lobby moet opzetten, heeft aan Van Venetië en Luikenaar uitstekende leermeesters’ 


Management Team

Voor iedereen die iets wil begrijpen van het opbouwen en breken van imago’s, het verkopen of torpederen van standpunten, van bestelde onderzoeksrapporten en het pluggen daarvan in de media – voor iedereen die zijn onschuld wil verliezen, is dit verplichte lectuur.’


Volkskrant Banen

‘Geen zwaarwichtige en hoogvliegende essays over ethiek, geen filosofische verhandeling over reputatiemanagement in relatie tot politieke stakeholderanalyse, maar rijtjes, tips, trucs’. (…). Iedereen kan het, is het optimistische devies van de auteurs.’


Rocco Mooij in Communicatie Magazine

‘De heren Van Venetië en Luikenaar trokken voor de PR van dit boek werkelijk alle – geoorloofde en minder geoorloofde – lobbytrucs uit de kast (…) Neemt niet weg dat ze erin geslaagd zijn één van de eerste leesbare boeken te schrijven over dit onderwerp. Met, en dat is een unicum, een apart hoofdstuk over hoe lobbyisten met de pers omgaan.’

De Journalist

Alle do’s en don’ts op een rijtje, voor beginners en gevorderden. Een boek waarin het ongeschrevene is opgeschreven. (…) Heel leesbaar.’ 


VNG Magazine

‘Van Venetië en Luikenaar doen niet nodeloos dik over hun vak en dragen hun boodschap in rond Hollands uit. (…) Zelfs voor gearriveerde lobbyisten is het goed dit vademecum open te slaan. (…) Een goed leesbaar en nuttig handboek over de beginselen en de praktijk van het lobbyen.’


FEM Business

‘Hoe kun je handig invloed uitoefenen op beslissers als jouw belangin het geding is. (…). Het Grote lobby Boek biedt de vrijwilliger van de sportvereniging houvast, het slapend lid van een actieve vereniging van eigenaren én – het boek begint ermee – een leerling die de titel van schoolkanjer wil binnenslepen. Maar ook communicatieadviseurs…vinden praktische wenken en analyses  


Guido Rijnja in C-Magazine

Wij hebben Jaap Luikenaar gevraagd om bij het gamma excellentie-programma van het Emmauscollege een lezing/workshop te geven over lobbyen. Luikenaar wist tijdens de lobbyles leerlingen te boeien met zijn verhalen en anekdotes uit het werkveld. Het was voor de leerlingen interessant om inzicht te krijgen over lobbyen in de praktijk. De kennis die ze hieruit hebben opgedaan heeft ze bewust gemaakt van het nut van lobbyen. Deze kennis konden ze later gebruiken bij hun eigen project en in de rest van hun loopbaan.


Mirte Martinus, docent Emmauscollege, Rotterdam

'Erik is erin geslaagd een nieuwe lobbywerkwijze te ontwerpen en die in de organisatie te laten landen. Met een selectie van lobby-issues, aansluiting van het topmanagement en concrete producten voor de bestuurders. Hij is gericht op resultaat. Hij werkt vakkundig, ontspannen en met humor, ook als het lastig wordt. Complimenten!'


Provincie Utrecht: John Visbeen, concernmanager, bestuurs- en directieondersteuning en Harro Homan, teamleider bestuur, Europa en internationale zaken

bottom of page